De online exhibitie voor abstracte, geabstraheerde, moderne en hedendaagse schilderkunst
ABSTRACTSPECIALIST
Online exhibitie voor moderne schilderkunst
Privacy verklaring, informatie en regels
De websites abstractspecialist.nl en abstractspecialist.com, hierna te noemen Abstract Specialist, zijn producten van Romilan ICT en worden door Romilan ICT beheerd. Abstract Specialist respecteert de privacy van de website bezoekers en haar klanten. Abstract Specialist draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gegevens
Romilan ICT, eigenaar Abstract Specialist, KvK 64011941
Tolakkerweg 254a, 3738JV te Maartensdijk, info@romilanict.nl, info@abstractspecialist.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Abstract Specialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Overige persoonsgegevens die u zelf vermeld en verstrekt

Regels gebruik persoonsgegevens
Bij Abstract Specialist gelden de onderstaande regels voor het gebruik van persoonsgegevens;
• Ingevulde persoonsgegevens van kunstenaars en consumenten dienen juist en actueel te zijn en worden vastgelegd bij Abstract Specialist in haar database.
• Abstract Specialist zal de persoonsgegevens aanwenden bij communicatie en facturatie met aangesloten kunstenaars en consumenten.
• Persoonsgegevens bevinden zich in een beveiligde omgeving en zullen nimmer daarbuiten gepubliceerd worden op de website, tenzij de gebruiker deze zelf publiceerd.
• Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
• Kunstenaars en consumenten kunnen schriftelijk inzage vragen in de persoonsgegevens die van hem/haar zijn verwerkt, en eventueel foutief verwerkte persoonsgegevens zelf corrigeren via de website of laten corrigeren door contact op te nemen.
• Abstract Specialist behoudt zich het recht om email te versturen, zoals nieuwsbrieven, informatie en servicemededelingen, naar degene die een dienst afneemt of wilt afnemen. Alle communicatie betreffende accounts wordt ook via email gedaan.
• Naar aanleiding van onderbouwd verzoek zullen persoonsgegevens van gebruikers van Abstract Specialist ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Abstract Specialist bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang er diensten worden afgenomen. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Alle gegevens die u met Abstract Specialist uitwisselt via onze website worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Daarnaast hebben wij nog de nodige extra maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

Verstrekking aan derden
Abstract Specialist verkoopt uw gegevens niet aan derden. In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan derden voor de hiervoor genoemde doeleinden. Voor deze doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, boekhouder of andere derden die worden ingeschakeld bij de voornoemde dienstverlening. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Internet regels
Abstract Specialist houd zich aan de onderstaande internet regels en vraagt degene die Abstract Specialist bezoekt of gebruikt dit ook te doen;
• Het respecteren van copyright van anderen.
• Geen ongevraagde commerciλle email (spam) versturen.
• Persoonlijke gegevens niet aan derden geven.

Huisregels
Bij Abstract Specialist gelden de onderstaande huisregels om misbruik te voorkomen;
• Kunstenaars bevestigen steeds bij opslaan dat zij het copyright op afbeelding en tekst hebben. Hebben zij dit niet dan kan Abstract Specialist besluiten om de inhoud te verwijderen.
• Abstract Specialist is niet verantwoordelijk voor de door de kunstenaar ter beschikking gestelde inhoud.
• De door kunstenaar beschikbaar gestelde inhoud mag door Abstract Specialist zonder vergoeding ingezet worden voor/op Abstract Specialist en zonodig worden gewijzigd.
• Degene die Abstract Specialist bezoekt of gebruikt, gaat ook akkoord met de Algemene voorwaarden van Abstract Specialist.
• Abstract Specialist geeft geen enkele garantie met betrekking tot beschikbaarheid en performance.
• Aan het gebruik van Abstract Specialist kunnen geen rechten ontleend worden.
• Abstract Specialist valt onder Nederlands recht.
• Degene die registreert bij Abstract Specialist moet te allen tijde volledige en correcte adresgegevens verschaffen, bij twijfel zal Abstract Specialist om bewijs vragen.

Auteursrecht
Alle inhoud op Abstract Specialist is beschermd door het auteursrecht en eigendom van Abstract Specialist of de vermelde kunstenaar. De inhoud van kunstenaars mag niet zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar overgenomen of gebruikt worden. Alle andere inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Abstract Specialist overgenomen of gebruikt worden. Alleen Abstract Specialist mag alle inhoud elders op internet gebruiken, bijvoorbeeld op social media, voor promotiedoeleinden van de kunstwerken, kunstenaars en de website.

Cookies
Abstract Specialist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact
Het melden van misbruik en/of overtredingen, vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan geschieden via onderstaande gegevens:
Romilan ICT
T.a.v. Abstract Specialist
Tolakkerweg 254a
3738JV te Maartensdijk
06-50638383
info@romilanict.nl
info@abstractspecialist.nl

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


© Copyright Abstract Specialist. Alle rechten voorbehouden.